EProc BPM (Verslo Procesų Valdymo) Platforma

EProc BPM Platforma – programų sistema, veikianti “šalia” kitų veiklos funkcijas realizuojančių sistemų ir koordinuojanti šių funkcijų vykdymą, apjungiant jas į vientisą procesą.

EProc BPM Platforma skirta automatizuoti, integruoti, optimizuoti verslo procesus, pasižymi patikimu didelio našumo procesų vykdymu.

BPM Platformos esminės savybės:

 • Veiklos proceso automatizavimas, atskiriant procesų valdymo įrankį nuo vidinių sistemų.
 • Centralizuota veiklos sistemų koordinacija, integracija ir optimizavimas esant skirtingiems išorės ir vidaus komponentams, veikiantiems nepriklausomai.
 • Užtikrina asinchroninę komunikaciją tarp komponentų (duomenys gali būti pateikti įvairiais laiko tarpais, dalimis arba iš viso nepateikti).
 • Užtikrina realiam laike vykstančių procesų valdymą (laiko įvykiai).
 • Vykdo Procesų matavimus, kurie išsaugomi ir visada pasiekiami esant analizės poreikiui.
 • Lankstumas esant poreikiui ar perspektyvai keisti verslo procesų taisykles, neįtakojant kitų sistemos komponentų.
 • Lengvai plečiama, apimant papildomus procesus, kanalus, komponentus.

EProc BPM privalumai (lyginant su kitais analogiškais produktais):

 • Efektyviai suderina verslo ir techninius procesus, kurių derinimas yra sudėtingas.
 • Lengvas, išgrynintas proceso variklio funkcionalumas.
 • Lengvai susidoroja su paraleliniais procesais, vykstančiais vienu metu.
 • Neinvazinė: nereikalauja pertvarkų esamoje įmonės IT sprendimų architektūroje.
 • Ypatingai patikimas paskirstytos architektūros variklis, savaime atsistatantis, niekada nepakimbantis.
 • Didelė sistemos greitaveika: aptarnavimo greitis realiu laiku iki 10,000 procesų/sek.
 • Open Source - Erlang/OTP kalbos pagrindu (žema kaina, kurią sudaro programavimo ir palaikymo darbai, priklausantys nuo apimties, nėra licencinių mokesčių).

EProc BPM klientai:

- Sukurta, įdiegta ir plėtojama elektros balanso planavimo sistema.

LITUANICA SAT-2

- Komunikacijos tarp palydovo ir žemės stoties užtikrinimas.

BPM integravimo įmonėje principinė architektūra:

Schemoje pateikta tipinė paslaugas teikiančios įmonės informacinių sistemų architektūra bei galima veiklos procesų valdymo (BPM) įrankio vieta tokioje architektūroje.

Išoriniai komunikavimo kanalai – kiekviena šiuolaikiška įmonė savo paslaugas pateikia, bei komunikavimui su klientais ir partneriais naudoja elektroninius komunikavimo kanalus. Paprasčiausiu atveju tai būna interneto portalas bei elektroninis paštas. Kiti dažnai naudojami kanalai tai mobiliosios aplikacijos, kliento kreipinių priėmimas ir konsultavimas telefonų, integracija su kitais paslaugų teikėjais (Google services, socialiniai tinklai ir k.t.), duomenų mainai su veiklos partneriais bei kiti kanalai.

Vidinės įmonės sistemos– priklausomai nuo vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų vidinių sistemų kiekis ir paskirtis yra skirtinga kiekvienai įmonei. Vienose įmonėse čia gali būti gana didelė įvairovė kuria sudaro tiek standartiniai produktai, tiek specifiniai pačių įmonių sukurti sprendimai. Kitose įmonėse tai gali būti tik kelios sistemos apimančios daugiau funkcijų.

Integracinė platforma– jei įmonėje yra keletas informacinių sistemų bei keliami aukštesni sistemų patikimumo, prieinamumo bei saugumo reikalavimai tarp vidinių sistemų ir išorinių kanalų diegiamas tarpinis integravimo sluoksnis. Šis sluoksnis supaprastina, bei standartizuoja duomenų mainus tarp sistemų. Užsakymų priėmimo bei duomenų replikavimo komponentai užtikriną nuo vidinių sistemų nepriklausanti paslaugų prieinamumą 24x7 per išorinius komunikavimo kanalus.

Veiklos procesų valdymo (BPM) įrankis apjungia skirtingas veiklos funkcijas todėl taip pat priskirtas prie integracinės platformos. Tačiau skirtingai nuo ESB komponento kuris užtikrina vienkartinį technologinį skirtingų sistemų sujungimą, BPM užtikrina ilgalaikį (nuo-iki) veiklos procesą sudarančių transakcijų vykdymą. Jei įmonėje ESB nenaudojamas EProc BPM su kitomis sistemomis gali būti jungiamas tiesiogiai. EProc BPM be administravimui ir valdymui skirtos vartotojo sąsajos taip pat pateikia standartinius sąsajas integravimui su monitoringo sistema.

Kiti galimi BPM įrankio taikymo atvejai:

 • Keleto aplikacijų integravimas, kai veiklos procesai peržengia vienos sistemos ribas.
 • Sudėtingų, aukšto patikimumo reikalaujančių ar dažnai kintančių procesų išskyrimas iš vidinės sistemos logikos.
 • Išreikštinis procesų valdymas sistemos viduje.
 • SOA ar Microservices architektūros taikymas.

Supaprastinta EProc BPM vidinė schema

Pagrindiniai komponentai:

 • Procesų variklis – pagrindinis komponentas atsakingas visų aktyvių procesų vykdymą. Koordinuoja procesų tarpusavio ir išorinę komunikaciją. Pateikia procesų valdymo funkcijas.
 • Duomenų saugykla – užtikrina proceso būsenos ir kitų duomenų išsaugojimą. Sukaupta informacija gali būti naudojama įvairiai analizei.
 • Vartotojo sąsaja – pateikia grafinę vartotojo sąsaja informacijos apie procesus peržiūrai bei vykdomų procesų valdymui. Leidžia atlikti dominančių procesų paiešką ir peržiūrėti detalią proceso vykdymo istoriją.
 • Jungtys – skirtingas technologijas palaikantys komponentai skirti procesų variklio integravimui su kitomis sistemomis.

Naudojamos technologijos: Erlang, Java, Oracle, Linux

Sprendimai:

 • ESB ir bendri integraciniai sprendimai.
 • Sistemų monitoringas, matavimas.
 • Verslo analitika, duomenų sandeliai (outsource).
 • Paslauga - sistemų architektūra ir konsultavimas.